Kontakt

Kontakt

Informacja kolejowa/ bagaż pozostawiony w pociągu „Koleje Mazowieckie - KM" sp. z o.o.: 22 364 44 44 - numer infolinii czynny całodobowo.

Informacje taryfowe i „Wspólny Bilet ZTM - KM - WKD”:  przepisy.taryfy@mazowieckie.com.pl.

Informacje dotyczące Karty Mazowieckiej : karta@mazowieckie.com.pl.

Dział pomocy technicznej sprzedaży internetowej (IKM): bilety.info@mazowieckie.com.pl.