Najczęściej zadawane pytania

Najczęściej zadawane pytania


Poniżej znajdą Państwo odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania.

Do zakupu biletu nie jest wymagana rejestracja. W przypadku zakupu bez rejestracji konta w trakcie procesu zakupu biletu będzie wymagane podanie adresu poczty elektronicznej, na który zostanie przesłany link z możliwością pobrania biletu do wydruku lub okazania na urządzeniu mobilnym.

Bilet zakupiony w systemie IKM udostępniany jest w formie pliku pdf. Do kontroli należy okazać bilet wydrukowany na papierze formatu A4 lub na ekranie urządzenia mobilnego.

Osoba podróżująca na podstawie biletu internetowego w trakcie bilecie zakupionym poprzez system IKM musi posiadać bilet, w formie wydruku na papierze formatu A4 lub do okazana na ekranie urządzenia mobilnego, dokument ze zdjęciem, którego dane zostały zamieszczone na bilecie, a w przypadku przejazdu na podstawie biletu ulgowego również odpowiedni dokument uprawniający do zniżki.

Faktura może być wygenerowana w Systemie IKM nie później niż do 15 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym został zakupiony bilet. Użytkownik pobiera fakturę w wersji elektronicznej poprzez zakładkę „Lista zamówień”. Po upływie ww. terminu fakturę wystawia Wydział Kontroli Dochodów na wniosek użytkownika. Wniosek o wystawienie faktury należy składać na adres:
„Koleje Mazowieckie – KM” Wydział Kontroli dochodów, ul. Lubelska 26 03-802 Warszawa.

Zwrotu biletu można dokonać bezpośrednio w systemie IKM, jeżeli plik pdf zawierający bilet do samodzielnego wydruku/okazania na urządzeniu mobilnym nie został pobrany. W przeciwnym wypadku o zwrot należności za odpowiednio poświadczony bilet internetowy można ubiegać się w drodze pisemnej reklamacji kierowanej do:
„Koleje Mazowieckie – KM” sp. z o.o. Biuro Zarządu, ul. Lubelska 26 03-802 Warszawa.

Wymiana biletu bezpośrednio w Systemie IKM jest możliwa tylko przed rozpoczęciem terminu ważności biletu, jeżeli plik PDF zawierający bilet do samodzielnego wydruku/okazania na urządzeniu mobilnym nie został pobrany.
W przypadku, gdy bilet został już pobrany wymiana bezpośrednio w Systemie IKM nie jest możliwa. W takiej sytuacji należy zakupić nowy Bilet, a następnie przesłać na adres skargi@mazowieckie.com.pl krótką informację dotyczącą wymiany podając w treści numery zamówień lub biletów (dla wymienianego i nowo zakupionego Biletu internetowego).